Moim uczniom i ich najbliższym,

 chciałbym zaproponować możliwość zrobienia,

na odległość,

nastawień do koronawirusa i do kwarantanny.

 

Zgłoszenia, z podaniem niezbędnych danych do identyfikacji,

proszę wysyłać na adres: nastawienia@gmail.com .

Inne formy zgłoszeń nie będą uwzględniane.

 

  Rekompensatę za zrobione nastawienia,

adekwatną do swoich możliwości,

(nie musi to być kwota = liczba nastawień*80zł,

może to być kwota symboliczna)

proszę przekazać na fundację ” Strachota” we Wrocławiu jako darowiznę na cele edukacyjne.

Konto: Santander Bank Polska 23 1090 1522 0000 0001 0340 7950″

Marian