Moim uczniom i ich najbliższym, z którymi wspólnie zamieszkują,

 chciałbym zaproponować możliwość zrobienia,

na odległość,

nastawień do koronawirusa i do kwarantanny.

 

Zgłoszenia, z podaniem niezbędnych danych do identyfikacji,

proszę wysyłać na adres: nastawienia@gmail.com .

Inne formy zgłoszeń nie będą uwzględniane.

 

  Rekompensatę za zrobione nastawienia,

adekwatną do swoich możliwości,

(nie musi to być kwota = liczba nastawień*80zł,

może to być kwota symboliczna)

proszę przekazać na Wielką Orkiestrę Pomocy Świątecznej. 

tutaj można wpłacić     WOŚP

 

Marian