Poprzedni sposób przygotowania tematów do zmiany nastawienia wymagał wielostronnego spojrzenia na problem i nie dawał gwarancji całościowego jego objęcia.

Ten sposób opisywania tematów lepiej dostosowuje je do potrzeb zmieniającego.

Szczegółowe opisy tematów są bardzo krótkie i bardzo, bardzo treściwe. Sposób ich formułowanie sprawia, że swoim działaniem ujmują znacznie szerzej zmieniane tematy aniżeli  zagadnienia zawarte w podgrupach o podobnych lub takich samych nazwach.

Wgłębiając się w rozpisane tematy można odnieść wrażenie, że nie wszystkie zawarte tam zagadnienia są na swoim miejscu. Nic bardziej błędnego. Energetycznie jest to ich najlepsze miejsce.

Poniżej zamieszczam najczęściej poruszane na zajęciach tematy.

 1. abstynencja, nałogi
 2. aktywność, bierność
 3. autoironia
 4. autorytet, popychadło
 5. bezpieczeństwo, zagrożenie
 6. biznes, praca
 7. bliskość, odrzucenie
 8. bogactwo, bieda
 9. bycie sobą, udawanie
 10. ciało
 11. ciąża, poród
 12. cierpliwość, porywczość
 13. czas
 14. czujące istoty
 15. czystość, brud
 16. decydowanie, kapryszenie
 17. dobro, zło
 18. dojrzałość, dziecinada
 19. dokładność, połowiczność
 20. dolegliwości, zaburzenia
 21. dowodzenie, przewodzenie
 22. duchowość
 23. działanie, opieszałość
 24. edukacja
 25. emocje, reakcje, zachowania
 26. finanse
 27. gospodarność, rozrzutność
 28. gotowość
 29. higiena, uroda
 30. homoseksualizm, rasizm
 31. informowanie, plotkowanie
 32. jedzenie, gotowanie
 33. komunikacja, izolacja 
 34. kreatywność
 35. kupowanie, sprzedawanie
 36. ludzie, rodzina
 37. łagodność, wredność
 38. małżeństwo, samotność
 39. matka, kobieta, żona
 40. mądrość, głupota
 41. miejsce zamieszkania, miejsce pobytu
 42. miłość, nienawiść
 43. mistrzostwo, nieporadność
 44. młodość, starość
 45. mówienie, rozmawianie, dialog
 46. nadwaga, otyłość
 47. nagradzanie, karanie
 48. naturalność, pozerstwo
 49. naprawianie, niszczenie
 50. niedowaga, anemia
 51. normalność, patologia
 52. oczekiwania
 53. odpoczynek, zmęczenie
 54. odpowiedzialność, tumiwisizm
 55. odprężenie, stres
 56. odwaga, strach
 57. ojciec, mężczyzna, mąż
 58. opanowanie, lęk
 59. optymizm, pesymizm
 1. partnerstwo, rywalizacja
 2. planowanie, beztroska
 3. podróż, zasiedzenie
 4. pokój, wojna
 5. pomaganie, szkodzenie
 6. porządek, bałagan
 7. postęp, regres
 8. pozytywny, toksyczny
 9. prawda, kłamstwo
 10. prawo, bezprawie
 11. promowanie, marketing
 12. przebojowość, apatyczność
 13. przedsiębiorczość, beztalencie
 14. przedszkole
 15. przyjaźń, wrogość
 16. przyjemność, cierpienie
 17. radość, zmartwienie
 18. realizacja, zaniechanie
 19. relaks, stres
 20. rozrywka, nuda
 21. rozwój, dewastacja
 22. równouprawnieni, dyskryminacja
 23. ruchliwość, odrętwienie
 24. samodzielność, uległość 
 25. samowystarczalność, zależność 
 26. seksualność
 27. sen bezsenność
 28. skupienie, rozkojarzenie
 29. sława, kompromitacja
 30. słuchanie, głuchota
 31. solidność, bylejakość
 32. spokój, awantura
 33. sport, lenistwo
 34. stabilność, chimeryczność
 35. sukces, porażka
 36. syndromy
 37. szczerość, obłuda
 38. szczęście, tragedia
 39. tolerancja, zaborczość
 40. uczciwość, rzetelność
 41. uczuciowość, oziębłość
 42. ułatwienia, trudności
 43. wiara, zwątpienie
 44. widzenie, ślepota
 45. witalność, ospałość
 46. władza, tyrania
 47. wolność, zniewolenie
 48. współpraca, niezgoda
 49. wstyd, trema
 50. wybaczanie, mściwość
 51. wyzwolenie, ciemiężenie
 52. zabawa, nuda
 53. zaczynanie, kończenie
 54. zadowolenie, marudzenie
 55. zdrowie, choroba
 56. zdyscyplinowanie, swawola
 57. zwycięstwo, klęska
 58. życie, śmierć
 59. życzliwość, wrogość