1. Zapisy na nastawienia przyjmują organizatorzy w wyznaczonych terminach
 2. W przypadku organizowania kilku sesji nastawień, zapisy odbywają się jakby była to tylko jedna rozszerzona sesja.  Osoba zapisująca się ma możliwość wyboru sesji, w której chciałby uczestniczyć
 3. Zapisy prowadzone są w 3 grupach:  grupa 1  – osoby pierwszy raz zapisywane na nastawienia,  grupa 2 – wszyscy niezapisani,  grupa 3 – wszyscy.
 4. Każda grupa ma inny termin zapisów.
 5. Podczas jednego połączenia telefonicznego, można zapisać maksymalnie 2 osoby – siebie lub/i kogoś z najbliższej rodziny (rodzice, rodzeństwo, małżonek (partner), dzieci).
 6. Osoby zapisane w grupie 1 lub 2 mogą kolejny raz zapisać się na nastawienia dopiero w grupie 3.
 7. Osoby zapisujące się kolejny raz w grupie 3 w przypadku organizowania jednej sesji nastawień mogą zostać  ponownie wpisane na listę dopiero po upływie minimum 5 minut  a w przypadku organizowania wielu sesji po 10 minutach od poprzedniego zgłoszenia.
 8. Osoby zapisane na nastawienia powinny uczestniczyć w zajęciach osobiście.
 9. W uzasadnionych przypadkach za zgodą prowadzącego osoby zapisane, ale niemogące uczestniczyć w zajęciach z przyczyn losowych, mogą być reprezentowane przez inną osobę. Inni zgodę muszą uzyskać przed rozpoczęciem zapisów.
 10. Dzieci do lat 18 w nastawieniach mogą reprezentować rodzice, lub upoważnione przez nich osoby.
 11. Organizator może uczestniczyć w każdej sesji nastawień.
 12. Rodzina organizatora zapisuje się i uczestniczy w zajęciach na zasadach ogólnych.
 13. Osoby, które nie zapisały się na nastawienia mogą uczestniczyć w nich, jako goście. Liczba gości na zajęciach może być ograniczona warunkami lokalowymi. Swoje uczestnictwo w zajęcia w roli gościa należy skonsultować z organizatorem.