Wizualizacja reakcji – stosunek nieprawidłowy a nastawienie prawidłowe
 

Ze wzrostem poziomu ograniczenia świadomego działania reakcja zmienia się,
przechodząc przez punkt przemiany P,
od wartości nieprawidłowego stosunku S do wartości prawidłowego nastawienia N.
Zmiany te pokazują rysunki 4a, 4b i 4c

Rys. 4a Wykres przebiegu funkcji reakcji R dla nieprawidłowego stosunku S i prawidłowego nastawienia N oraz S<N


 

Rys. 4b Wykres przebiegu funkcji reakcji R dla nieprawidłowego stosunku S i prawidłowego nastawienia N oraz S=N

 

Rys. 4c Wykres przebiegu funkcji reakcji R dla nieprawidłowego stosunku S i prawidłowego nastawienia N oraz S>N