Wizualizacja reakcji – stosunek prawidłowy a nastawienie nieprawidłowe
 

Ze wzrostem poziomu ograniczenia świadomego działania reakcja zmienia się,
przechodząc przez punkt przemiany P,
od wartości prawidłowego stosunku S do wartości nieprawidłowego nastawienia N.
Zmiany te pokazują rysunki 3a, 3b i 3c.

Rys. 3a Wykres przebiegu funkcji reakcji R dla prawidłowego stosunku S i nieprawidłowego nastawienia N oraz S<N
 

Rys. 3b Wykres przebiegu funkcji reakcji R dla prawidłowego stosunku S i nieprawidłowego nastawienia N oraz S=N
 

Rys. 3c Wykres przebiegu funkcji reakcji R dla prawidłowego stosunku S i nieprawidłowego nastawienia N oraz S>N