Wizualizacja reakcji – stosunek i nastawienie prawidłowe
 

W przypadku prawidłowego stosunku i nastawienia reakcja na sytuację jest zawsze prawidłowa.
Ze wzrostem poziomu ograniczenia świadomego działania reakcja zmienia się
 od wartości stosunku S do wartości nastawienia N.
Zmiany te pokazują rysunki 2a, 2b i 2c.

Rys. 2a Wykres przebiegu funkcji reakcji R
dla prawidłowego stosunku S i nastawienia N oraz S<N
(prawidłowa reakcja wzmacnia się ze wzrostem poziomu ograniczenia świadomości)

Rys. 2b Wykres przebiegu funkcji reakcji R
dla prawidłowego stosunku S i nastawienia N oraz S=N
(zmiana poziomu ograniczenia świadomości nie ma wpływu na zmianę reakcji)

Rys. 2c Wykres przebiegu funkcji reakcji R
dla prawidłowego stosunku S i nastawienia N oraz S>N
(prawidłowa reakcja słabnie ze wzrostem poziomu ograniczenia świadomości)