Nastawienie do określonego zagadnienia możemy określić jako prawidłowe lub nie. Prawidłowe ułatwia i pomaga zrozumieć i rozwiązać sytuację (zagadnienie), w której się znajdujemy. Nieprawidłowe dla odmiany utrudnia, a często uniemożliwia jej realizację.

Proces zmiany nastawienia przebiega w ten sposób, że w wybranym temacie wszystkie nieprawidłowe jego składowe, dotyczące osoby uczestniczącej w tym procesie, przekształcone zostają na prawidłowe, potrzebne jej teraz i w przyszłości, z jednoczesnym usunięciem tych, które są i niepotrzebne i szkodliwe. Jest to nowe spojrzenie pozwalające na indywidualną realizację potrzeb zmieniającego nastawienie. Nie wymaga, tak jak poprzednio , tworzenia i rozpisywania poszczególnych tematów. Wszystko dzieje się, dla wybranego tematu, automatycznie i jest indywidualnie dostosowane  do potrzeb zmieniającego swoje nastawienie.

Tematem nastawienia może być każda dziedzina życia (przykłady) .

Syndromy są skojarzeniami powodującymi nieprawidłową reakcję na zespół cech właściwych danemu zagadnieniu. Naprawianie polega na usunięciu nieprawidłowych skojarzeń.

Syndromy, podobnie jak tematy nastawień mogą dotyczyć każdej dziedziny życia (przykłady) .

Przed zajęciami, proponuję zapoznać się z listą przykładowych tematów i syndromów. Na ich podstawie oraz na bazie swoich potrzeb proszę o przygotowanie własnego zestawu tematów do zmiany. Przy wyborze właściwego tematu można skorzystać z pomocy prowadzącego zajęcia.

Dziedziny zmienianych tematów bywają bardzo szerokie. Podczas jednej sesji wnętrze osoby zmieniającej swoje nastawienia nie zawsze jest gotowe ulec pełnej przemianie i może potrzebować kontynuacji tego procesu. Proces ten można kontynuować dopiero po pełnym utrwaleniu  tego co zostało dokonane i może to trwać kilku tygodniach. Kontynuując zmianę powinniśmy, przy następnym podejściu, sformułować temat dokładnie tak, ja poprzednio. Każda choćby najmniejsza jego modyfikacja może powodować istotną, zmianę zakresu potrzebnych zamian.

Wszelkie uwagi dotyczące nastawień proszę zgłaszać na adres.