Tworzenie prawidłowych stosunków wymaga dużego, świadomego zaangażowania nie tylko osoby, która ten stosunek buduje, ale także całego otoczenia. Od momentu poczęcia przyswajamy sobie informacje z otaczającego świata i na tej podstawie budujemy własną jego wizję. Środowisko a w szczególności rodzina ma w tym główny udział. Ona w pierwszym okresie życia decyduje o tym, co dla nas jest dobre a co złe. Uczy nas określonych zachowań w relacjach z otoczeniem. Później przychodzi przedszkole. Dla wielu z nich to, co wyniosą z przedszkola stanowi siłę napędową ich przyszłości. Później szkoła utrwalająca (oby tylko prawidłowe!) wyniesione z przedszkola wzorce i przynosząca nowe doświadczenia. I tak do końca życia każda chwila przynosi nam nowe informacje i zmianę spostrzegania siebie i swojego otoczenia.

Chwile mogą być różne. Doświadczenia, jakie za sobą niosą mogą być przyjemne lub nieprzyjemne. Mogą być też prawidłowe lub nieprawidłowe. Prawidłowe stanowią nasze wiano na przyszłość, nieprawidłowe mogą stać się balastem często trudnym do udźwignięcia. Dlatego ważnym jest układanie sobie życia tak, żeby to wiano było coraz bogatsze a balast jak najmniejszy.

Każde nowe doświadczenie powoduje zmianę stosunku.

Zmiana stosunku na nieprawidłowy z reguły następuje szybko. Boleśnie, kiedy ponosimy jakąś szkodę, doznajemy bólu i cierpienia, psuje się coś, co w tej chwili jest bardzo nam potrzebne. Niezauważalnie, kiedy wpadamy w nałóg. Przyjemnie, kiedy przynosić nam chwilową satysfakcję uzyskaną kosztem innych. W każdy inny sposób, kiedy działanie nasze są niegodne z przyjętymi w społeczeństwie prawami i zasadami a które wielokrotnie powielane z czasem stają się regułą wywołującą rodzinne i społeczne, często połączone z łamaniem prawa, konflikty.

W drugą stronę ten proces jest trochę trudniejszy. Istnieje wiele sposobów naprawienia nieprawidłowego stosunku. Każdy z nich wymaga świadomego i konsekwentnego działania i pełnego zaangażowania Należą do nich częsta modlitwa, wielokrotnie powtarzane afirmacje, w każdej sytuacji pozytywne myślenie, stała świadoma kontrola swoich zachowań, praca z energiami. Pomagają w tym także techniki stosowane w ustawieniach przez Berta Hellingera.

Możliwość szybkiej poprawy stosunku daje bezpośrednie uczestnictwo w procesie zmiany nastawienia innej osoby.