Nastawienie jest wzorcem pozaświadomych reakcji tonizujących, w każdym momencie, nasze świadome działania oraz dominujących nasze zachowanie w sytuacjach ograniczenia świadomości. Do niedawna niezdefiniowany. Dzisiaj mamy możliwość jego oceny i zmiany.

Proces zmiany nastawienia odbywa się na płaszczyźnie nastawień. Samodzielnie po niej poruszać się mogą tylko osoby posiadające odpowiednie predyspozycje. Pozostałe osoby uczestniczące w zajęciach muszą zostać tam wprowadzone.

Zespół do zmiany nastawienia składa się z czterech osób:
1. prowadzący nastawienia,
2. osoba zmieniająca nastawienie,
3. osoba (A) reprezentująca wzorzec nastawienia osoby zmieniającej nastawienie do wybranego tematu,
4. osoba (B) reprezentująca istniejący w energiach wzorzec zmienianego tematu.

Spośród uczestników zajęć prowadzący dobiera osoby reprezentujące A i B. Osoby A i B podczas zmiany nastawienia poruszają się zgodnie z zasadą, że elementy podobne przyciągają się a elementy przeciwne odpychają. Ich zachowanie pokazuje wzajemne relację pomiędzy energetycznym wzorcem zmieniającego nastawienie i wzorcem zmienianego tematu.

Osoba A powtarza podawane przez prowadzącego krótkie wyrażenia.  Wypowiadane słowa niosą energię powodującą zmianę nastawienia.

Zadaniem prowadzącego jest taki dobór wyrażeń, żeby w przypadku zmiany nastawienia do aspektów pozytywnych zmienianego tematu, wyzwolona energia usunęła różnice pomiędzy wzorcami i spowodowała wizualnie zbliżenie się reprezentantów.

Dla odmiany energia wyzwolona podczas zmiany nastawienia do aspektów negatywnych zmienianego tematu ma za zadanie zlikwidowanie podobieństw między wzorcami i wizualnie oddalenie się  reprezentantów.