Warunkiem przeprowadzenia nastawienia jest świadome wyrażenie zgody na takie działanie. Najlepszą formą wyrażenia jej jest uczestnictwo w zajęciach. Zdaję sobie sprawę, że bywają zdarzenia uniemożliwiające je. W wyjątkowych sytuacjach takie osoby może reprezentować ktoś inny. Wymaga to jednak zgody prowadzącego i może zdarzać się tylko w sytuacjach wyjątkowych.

Otrzymuję pytania o możliwości przeprowadzenie zmiany nastawienia osobie nieobecnej na zajęciach. Jest to możliwe, ale kontrowersyjne pod względem etycznym. Zmiana taka jest interwencją w wolną wolę i przeprowadzenie jej bez świadomej zgody takiej osoby jest działaniem bezprawnym. Dlatego też osoby nieobecne muszą wyrazić swoją zgodę na piśmie. Zgoda musi zawierać wskazanie osoby reprezentującej oraz tematy zagadnień do zmiany.

Osobiste uczestnictwo w procesie powoduje dodatkowo świadomą zmianę podejścia do zmienianych zagadnień. Daje to zrozumienie swojego wcześniejsze postępowania i uwalnia od obwiniania innych za niepowodzenia związane ze zmienianym tematem. Brak osobistego uczestnictwa w procesie utrudnia przyjęcie i zaakceptowanie prawdy, że samemu jest się źródłem swoich niepowodzeń. Ponadto często rodzi przekonanie, że nie ona się zmieniła a zrobił to ktoś inny, Takim osobom pomimo zmiany nastawienia, wspomnienia przeszłości i przekonanie o swojej niewinności nie pozwalają w pełni wykorzystać pozytywnych zmian, które zaszły w ich życiu. Powodują tylko zmianę z „ jestem krzywdzony, nieszczęśliwy,…” na „byłem krzywdzony, nieszczęśliwy, …”. Zdarza się, że osoba taka podświadomie dążąc do przywrócenia stanu przed zmiany samoistnie zmienia swoje stosunki na nieprawidłowe.

Bywają bardzo różne powody, dla których ktoś zgadza się na zmianę nastawienia, ale bez swojego udziału. Może to być wstyd, strach, lub w przypadku wywieranych na niego presji – „dla świętego spokoju”. Są wśród nich także nie do końca przekonani o słuszności swojej decyzji, z której nie potrafią, lub z jakiś przyczyn nie mogą się wycofać. Udział w zajęciach pozwoli im na lepsze poznanie siebie i pozbycie się wielu wątpliwości.

Dla niepełnoletnich dzieci uczestnictwo w zajęciach może być nużące i niezrozumiałe. W ich imieniu na zajęciach powinni występować opiekunowie prawni. Decyzja o zmianie i wybór zagadnień w przypadku młodzieży pomiędzy 16 a 18 rokiem życia musi być podjęta wspólnie z dzieckiem. W przypadku dzieci młodszych takiego wyboru mogą dokonać samodzielnie jego opiekunowie. Wskazane jest jednak uzgadnianie z dziećmi tematów do zmiany. Dużą pomocą w wyborze tematów jest rozmowa z nimi o ich problemach i pragnieniach oraz częsty kontakt i obserwacja ich zachowań. W zastępstwie opiekuna może wystąpić inna osoba posiadającą jego zgodę i zgodę prowadzącego.