W zależności od światopoglądu czy wyznawanej religii posiadamy własny obraz Siły Wyższej. Najczęściej nazywanej Bogiem. Osoby odrzucające istnienie Boga, miejsce pochodzenia wszelkiego istnienia nazywają po swojemu. Większość określa te miejsca mianem Źródła lub Uniwersum. Dla wielu wierzących i niewierzących Bóg i Źródło są całkowicie różnymi pojęciami. Przekonanie obu stron, że bez względu na to, jakich pojęć używają wszelkie stworzenie ma początek w tym samym miejscu graniczy często z cudem.

Przeprowadzając wielokrotnie i niezależnie od siebie zmiany nastawienia do Boga i do Źródła stwierdziłem, że zmiana nastawienia do jednego z tych pojęć automatycznie zmienia nastawienie do drugiego. Proces zmiany nastawienia do Siły Wyższej odbywa się na poziomie Duszy a tam wszystkie jej określenia mówią o tym samym.

Zmiana stosunku do któregoś z tych pojęć działa identycznie jak w przypadku nastawienia tylko wtedy, kiedy nasza świadomość traktuje oba pojęcia, jako tożsame. W przeciwnym wypadku stosunek do nich trzeba zmieniać osobno.

Zasada ta dotyczy wszelkich nazw używanych do określeni Siły Wyższej.