U wielu zmieniających swoje nastawienie do Ducha Świętego zmieniło się nastawienie do Reiki. Zmiana w drugą stronę zdarzała się także wśród tych, którzy zmieniali swoje nastawienie do Reiki.

Analizując te przypadki stwierdziłem, że zmiana nastawienia do Ducha Świętego powodowała natychmiastową zmianę nastawienia do Reiki i na odwrót u tych osób, u których na poziomie świadomości występowała jedność Boga i Źródła. Przy braku jedności Boga i Źródła zmiana taka następowała także u osób, które inicjacje Reiki otrzymały z rąk mistrza Reiki, dla którego Bóg i Źródło stanowiło jedność.