Rys. 1a  Schemat oddziaływania stosunku i nastawienia na sytuację,
kiedy stosunek S dominuje nad nastawieniem N.

Rys. 1b  Schemat oddziaływania stosunku i nastawienia na sytuację,
kiedy stosunek S i  nastawienie N równoważą się.

Rys. 1c  Schemat oddziaływania stosunku i nastawienia na sytuację,
kiedy stosunek S jest zdominowany przez nastawienie N.

Rys. 1d  Schemat oddziaływania stosunku i nastawienia na sytuację,
kiedy stosunek S i nastawienie N są tego samego typu