Wizualizacja reakcji – stosunek i nastawienie nie prawidłowe

 
W przypadku nieprawidłowego stosunku i nastawienia reakcja na sytuację jest zawsze nieprawidłowa.
Wartość reakcji, ze wzrostem poziomu ograniczenia świadomego działania,
zmienia się począwszy od stosunku S do nastawienia N.
Zmiany te pokazują rysunki 5a, 5b i 5c:

Rys. 5a Wykres przebiegu funkcji reakcji R
dla nieprawidłowego stosunku S i nastawienia N oraz S<N
(nieprawidłowa reakcja wzmacnia się ze wzrostem poziomu ograniczenia świadomości)

 

Rys. 5b Wykres przebiegu funkcji reakcji R
dla nieprawidłowego stosunku S i nastawienia N oraz S=N
(zmiana poziomu ograniczenia świadomości nie ma wpływu na reakcję)

 

Rys. 5c Wykres przebiegu funkcji reakcji R
dla nieprawidłowego stosunku S i nastawienia N oraz S>N
(nieprawidłowa reakcja słabnie ze wzrostem poziomu ograniczenia świadomości)