To, co widzimy
 nie zawsze jest tym,
na co patrzymy.       

Czy kiedykolwiek zadałeś sobie pytanie:

 • Ile w moim życiu zależy ode mnie  a ile dzieje się poza mną?
 • Co sprawia, że tak często robię coś innego aniżeli zamierzam?
 • Co sprawia, że tak często winię innych za swoje niepowodzenia?
 • Co sprawia, że tak często ranię siebie i innych?
 • Co sprawia, że tak często choruję?
 • Co sprawia, że jestem samotny wśród ludzi?
 • Co sprawia, że podejmuję tyle błędnych decyzji?
 • Co sprawia, że z takim trudem realizuję swoje marzenia?

Takich pytań, na które szukasz bezskutecznie odpowiedzi jest znacznie więcej.

Wśród nich są również takie:

 • Jak dotrzeć do przyczyn rodzących te pytania?
 • Jak je właściwie zrozumieć?
 • Jak sobie z nimi poradzić?

Odpowiedzi na większość z nich znajdziesz korzystając z opisanej tutaj metody.

Wszystkie czynności w naszym życiu wymagają podjęcia decyzji. Większość z nich podejmowana jest poza naszą świadomością. Każde postanowienie jest wypadkową naszych doświadczeń życiowych oraz wzorca zachowań. Przychodząc na ten świat przynosimy ze sobą taki wzorzec. Informacje w nim zawarte mogą nam w życiu pomagać lub przeszkadzać. Ich wpływ na podejmowanie decyzji jest uzależniony od naszego stanu psychicznego. Zmęczenie, stresy, alkohol, narkotyki oraz wszelkie inne czynniki osłabiające naszą zdolność świadomego działania powodują, że zamiast samodzielnie podejmować decyzje korzystamy z przyniesionych wzorców. Prawidłowe wzorce w każdej sytuacji pomagają skutecznie realizować stojące przed nami zadania, a nieprawidłowe zawsze rzucają kłody pod nogi.

Opracowana i opatentowana przeze mnie metoda polegająca na zmianie nieprawidłowych wzorców na prawidłowe, przynosi odpowiedzi na wiele trudnych pytań i sprawia, że życie staje się łatwiejsze.